Zářijový newsletter

10.9. 2022

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče, 

dva měsíce letních prázdnin utekly jako voda a společně jsme vstoupili do školního roku 2022/2023. Všem žákům bych chtěla popřát mnoho studijních úspěchů a věřím, že ve škole zažijeme spoustu hezkých chvilek.

Na září máme naplánovanou pestrou škálu aktivit, zahraničních výjezdů i odborných praxí. O dění ve škole vás budu na začátku každého měsíce informovat prostřednictvím newsletteru. 

 1. – 14. 9. Souvislá odborná praxe tříd H4, P4A, P4B 
7. – 9. 9. Škola v přírodě (Provodín), třída P2B
12. – 14. 9. Adaptační kurz (Luž), třídy H1, P1A, P1B 
13. 9. Škoda Auto a.s. (Mladá Boleslav), třída P3B 
15. – 16. 9. Přípravné dny pro stáže Erasmus+ 
16. 9. Fotografování tříd 
17. 9. City Cross Run & Walk 
18. 9. – 1. 10. odborná stáž v rámci projektu Erasmus+ (Málaga, Španělsko) 
19. 9. Schůzka s rodiči třídy P4A, P4B, H4 
19. 9. – 23. 9. Odborná praxe třídy P4B u Policie ČR (Děčín, Liberec) 
19. 9. – 21. 9. Kemp Policie České republiky (Staré Splavy) 
21. 9.–  iQLANDIA (Liberec), třída P2A 
24. 9. – 2. 10. Turistický kurz (Chorvatsko, Rakousko) třídy H3, P2B 
26. – 27. 9. Kurzy PC, EA3V 
28. 9. Státní svátek – Den české státnosti 

Srdečně Vás zdraví

Petra Kašparová
ředitelka školy