MARKETING A REKLAMA

NOVĚ OD ZÁŘÍ 2017!

Rozjeď svou kreativitu naplno...

Charakteristika oboru a uplatnění žáků

Uplatnění žáků v reklamních agenturách na pozici copywriter (psaní reklamních textů a sloganů), account manager (plánování kampaní pro jednotlivé společnosti), social media specialist (tvorba obsahu pro sociální sítě), grafický designer (příprava grafiky kampaní - billboardy, letáky, bannery). Další možností uplatnění je v různých společnostech na pozici marketing manager, marketing specialist (komunikace s reklamními a mediálními agenturami, grafiky, plánování a vyhodnocování jednotlivých reklamních kampaní, plánování marketingové strategie apod.)

Po úspěšném zakončení studia maturitní zkouškou se mohou absolventi přihlásit na vysokou školu. Naším partnerem je Metropolitní univerzita Praha, kde je možné pokračovat v oboru MEDIÁLNÍ STUDIA.

AKTIVITY, KURZY, ODBORNÁ PRAXE, CERTIFIKÁTY

 

 • tematické exkurze
 • poznávací zájezdy po České republice a do zahraničí
 • lyžařský kurz
 • vodácký kurz
 • turistický kurz
 • odborné praxe v reklamních a mediálních agenturách
 • 3. ročník - 2 týdny praxe ve firmě v oboru
 • 4. ročník - 2 týdny praxe ve firmě v oboru
 • přednášky uznávaných odborníků
 • Europass-Mobilita
 • angličtina - PET, FCE, Scate

SOCIÁLNÍ PARTNEŘI OBORU

 

CO MUSÍ ZÁJEMCE UDĚLAT

 • 1
  Vyplnit a odeslat přihlášku on-line, zaslat poštou nebo doručit osobně nejpozději do 1. března příslušného kalendářního roku.
 • 2
  Nechat si potvrdit kopii vysvědčení z 8. a 9. třídy.
 • 3
  Podepsat smlouvu o studiu (zákonní zástupci) v den přijímacího řízení, ve smlouvě jsou stanoveny základní povinnosti žáka školy.
 • 4
  Doručit škole zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.
 • 5
  Uhradit školné.
 • 6
  Cizí státní příslušník s dlouhodobým pobytem přiloží navíc potvrzení o pobytu v ČR a doklad o zdravotním pojištění. Součástí přijímacího řízení je ověření znalosti českého jazyka pohovorem.

ŠKOLNÉ

 • Školné pro školní rok je 15 000 Kč.
 • Školné bude třeba uhradit dle platebních podmínek dohodnutých ve smlouvě (lze hradit i v měsíčních splátkách).
 • V případě, že školu navštěvují sourozenci, rodiče a děti mají nárok na slevu ve výši 20 % po dobu souběhu studia.

DOMOV MLÁDEŽE

Nachází se asi 10 minut pěší chůze od budovy Euroškoly v klidné části města nedaleko centra.

Více informací naleznete na: https://www.sps-cl.cz/dm/index.html

INFORMACE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

MATURITA

 • Ekonomika
  ústní zkouška
 • Marketing, marketingová komunikace
  ústní zkouška
 • Praktická zkouška z odborných předmětů
  praktická zkouška a její obhajoba před maturitní komisí

Hodnocení praktické maturitní zkoušky je popsáno v Klasifikačním řádu, který je součástí Školního řádu.