Seznam přijatých uchazečů

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 
seznam přijatých uchazečů

65-42-M/01 Hotelnictví – profilace Hotelnictví a cestovní ruch

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – profilace Bezpečnostní služby

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – profilace Marketing a reklama